Vyvěšeno Sejmuto
Aktualizace č.3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje 13. 09. 2023 28. 09. 2023
Nedostatečně určené osoby v katastru nemovitostí 16. 08. 2023 30. 09. 2023
Rozpočtové opatření č. 04/2023 13. 08. 2023 31. 12. 2023
Kanalizace a ČOV Klenová - publicita 12. 06. 2023 31. 12. 2024