Prohlášení o přístupnosti

Obec Klenová se zavazuje k zpřístupnění své internetové stránky www.klenova.cz v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na www.klenova.cz

Stav souladu

Tyto internetové stránky jsou částečně v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškerý obsah je čitelný a přílohy vložené na tento web jsou spustitelné v běžně dostupných freeware programech, které bývají součástí současných zařízení.

Vzhled a čitelnost internetových stránek se přizpůsobuje použitému zařízení.

Nepřístupný obsah

Obsah třetích stran nemusí vyhovovat standardům přístupnosti, protože tak byl doručený a není v možnostech provozovatele jeho vlastnosti měnit.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2019.

Metody pro vypracování prohlášení dle výše uvedeného čl. 3. odst. 1 prováděcího rozhodnutí komise (EU) 2018/1523 jsou následující:

- vlastní posouzení provedené subjektem veřejného sektoru

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Další informace nebo pomoc s přístupností webových stránek využijte následujících kontaktů.

Správce obsahu internetových stránek:
Obec Klenová, Klenová 65, Janovice nad Úhlavou, klenova@centrum.cz, +420 724 187 665

Technický správce internetových stránek:
Jan Suk, Rozvoj 105, Klatovy, honzasuk@gmail.com, +420 732 669 066

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice kontaktujte

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
e-mail: pristupnost@mvcr.cz