Telefonní čísla

+420 376 392 883 (pouze v úředních hodinách)

+420 724 187 665

email: klenova@centrum.cz

IČ: 00573515       DIČ:CZ00573515

č. účtu: 0821142399/0800