Sazebník úhrad za poskytování informací

-mzdové náklady-50Kč za započatou 1/2 hodinu práce zaměstnance spojené s vyhledáním informace

-materiálové náklady- 2.-Kč za každou stránku pořizované kopie

-doručovací náklady-poštovné dle platného ceníku