Případné platby lze poukázat

 0821142399/0800

94-4611351/0710