Organizační struktura

Složení zastupitelstva obce:
Ing. Andrea Baierová - starostka obce
Mgr. Lenka Martinová - místostarostka
Ing. Dana Trefancová - předseda finančního výboru
Rostislav Trefanec - předseda kontrolního výboru
Zdeněk Trefanec - člen zastupitelstva
Václav Toman - člen zastupitelstva
Věra Klasnová - člen zastupitelstva